Splošni pogoji uporabe portala megakuponi.si

Splošni pogoji uporabe

Ti splošni pogoji uporabe urejajo pogoje uporabe storitev portala Mega Kuponi Slovenija (v nadaljevanju "Portal"), ki jih zagotavlja podjetje Anima Media, registrirano pri Trgovinskem sodišču v Utrechtu, Nizozemska, matična številka 92601928 (v nadaljevanju "Ponudnik storitev"). Z uporabo spletnega mesta https://www.megakuponi.si se šteje, da so uporabniki kadarkoli seznanjeni s temi pogoji uporabe spletnega mesta in jih v celoti razumejo in sprejemajo, vključno z določbami o obdelavi podatkov ter pravili v zvezi s piškotki (Pravila zasebnosti). Z uporabo vsebine tega spletnega mesta uporabnik sprejema vsa morebitna tveganja, ki izhajajo iz uporabe tega spletnega mesta, ter sprejema uporabo vsebine izključno za osebno uporabo in na lastno odgovornost. Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki prek Portala uporablja kupone za nakupe prek spletnih trgovin, naročil po pošti in/ali fizičnih trgovin Oglaševalcev. Oglaševalec je spletna trgovina ali trgovina za naročila po pošti ali drugo podjetje ali subjekt, ki oglašuje svoje storitve/proizvode in objavlja kupone prek Portala. Kupon je koda, popust ali druga ugodnost, objavljena na Portalu, ki uporabniku omogoča pridobitev popusta ali druge ugodnosti pri nakupu v spletni trgovini Oglaševalca, naročilu po pošti ali fizični trgovini, v skladu z objavljenimi parametri kupona, ki jih je določil Oglaševalec z namenom spodbujanja prodaje svojih izdelkov in/ali storitev ali v druge promocijske namene. VSEBINA PORTALA Portal je spletno mesto za obveščanje in oglaševanje, prek katerega Oglaševalci objavljajo marketinške informacije o izdelkih in storitvah v izbranih spletnih trgovinah. Trenutne ponudbe Oglaševalcev se objavljajo na Portalu v obliki kuponov, ki jih lahko uporabniki uporabijo pri Oglaševalcu, tj. na spletnem prodajnem mestu Oglaševalca. Kupon se lahko izkoristi z obiskom spletnega mesta Oglaševalca, izpisom in uporabo kupona v fizični poslovalnici Oglaševalca ali z uporabo drugega popusta v skladu s pogoji, navedenimi na kuponu. Portal ne vstopa v pogodbeni odnos z uporabnikom v zvezi z nakupom izdelkov in/ali storitev Oglaševalca. Vsa pravice in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega odnosa med uporabnikom in Oglaševalcem, lahko uporabnik uveljavlja le do Oglaševalca. Te pravice in obveznosti urejajo ustrezni pogoji Oglaševalca. IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI Uporabnik potrjuje, da se strinja, da podjetje Anima Media nima nadzora niti dolžnosti izvajati kakršnih koli ukrepov in se ne more šteti za odgovorno za naslednje dejavnike: • učinek vsebine in storitev na portalu megakuponi.si na uporabnike; • način, kako uporabniki tolmačijo vsebino in storitve na portalu megakuponi.si; • dejanja, ki jih bo uporabnik izvedel ali bi jih lahko izvedel pod vplivom vsebine in storitev, dostopnih na portalu megakuponi.si. Podjetje Anima Media ni odgovorno uporabniku niti tretjim osebam za škodo, bodisi premoženjsko ali nepremoženjsko, posredno ali sekundarno, povezano z uporabo vsebine in storitev na portalu megakuponi.si ali iz nje izhajajoče. Izjave o omejitvi odgovornosti podjetja Anima Media je nujen pogoj za uporabo vsebine in storitev portala megakuponi.si. Podjetje Anima Media ne zagotavlja uporabnikom naslednjega: da je vsebina na portalu megakuponi.si predstavljena brez napak; da bodo spletne strani in storitve na portalu megakuponi.si delovale brez napak in prekinitev; da bodo ustrezale vašim potrebam ali nameravani uporabi; da izvajanje take vsebine ne bo kršilo patentov, avtorskih pravic, znamke ali drugih pravic tretjih oseb. Z izdajo promocijske kode ali dostopom do ponudbe ali popusta prek Portala uporabnik sprejema, da taka ponudba ali popust podleže pogojem in določbam Oglaševalca, in odgovornost uporabnika je, da preuči te pogoje in določbe pred sklenitvijo katere koli transakcije s tem Oglaševalcem. Z uporabo Portala in/ali prijavo na novice uporabnik sprejema, da se bodo informacije o uporabniku obdelovale v skladu z našo politiko zasebnosti. Uporabnik soglaša s to obdelavo podatkov in jamči, da so vsi podatki, ki jih je podal, pravilni. Portal Mega Kuponi si pridržuje pravico do spremembe vsebine in pogojev uporabe spletnega mesta brez predhodnega obvestila in ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh sprememb. Portal Mega Kuponi si prizadeva ohraniti vse funkcionalnosti na spletnem mestu, vendar ne more zagotoviti, da bodo vse funkcionalnosti vedno na voljo, niti ne prevzema odgovornosti za morebitno nedostopnost spletnega mesta ali škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopnosti, neobjavljanja ali brisanja vsebine ali napak pri delovanju spletnega mesta. Portal Mega Kuponi ne odgovarja za vsebine ali razpoložljivost drugih spletnih strani, do katerih vodijo povezave. Dokumenti, fotografije, podatki, informacije in vsak drugi del vsebine, objavljeni na spletni strani, se ne smejo reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati v komercialne namene. Vsebina na portalu Mega Kuponi je avtorsko zaščitena. Nedovoljena uporaba katerega koli dela spletnega mesta, brez dovoljenja lastnika avtorskih pravic, se šteje za kršitev avtorskih pravic in je podvržena tožbi. Dokumenti, podatki in informacije, objavljeni na spletni strani, se ne smejo reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati v komercialne namene brez izrecnega dovoljenja portala ali na način, ki bi lahko škodoval portalu ali kateri koli tretji strani. Dovoljeno je postavljati povezave do spletne strani portala ali njenih sestavnih delov na druge spletne strani. Ponudnik storitev si pridržuje pravico do enostranske spremembe teh pogojev uporabe brez predhodnega obvestila. Novi ali dopolnjeni izrazi teh pogojev uporabe vedno prevladajo nad prejšnjimi.